Palvelut

  • Kappaletavarakuljetukset
  • Projektikuljetukset
  • Vaarallisten aineiden kuljetukset
  • Kuriiri- ja pikakuljetukset
  • Täydet ja osakuormat
  • Varastointi
Riihimäenkiidon kalustoa

Riihimäenkiito Oy tarjoaa luotettavaa logistiikkapalvelua

Ota yhteyttä:

puh. 010 422 3600